Polityka jakości

Firma posiada Koncesję na obrót paliwami ciekłymi  nr OPC/12111/22502/W/OPO/2013/ASP 

oraz

koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą nr OPZ/99/22502/W/DRG/2015/AB